Cảm ơn bạn, chúng tôi đã nhận được đơn hàng của bạn.

Bạn sẽ được liên hệ qua WhatsApp bởi một trong những nhân viên của chúng tôi hoặc qua điện thoại trong thời gian sớm nhất có thể theo số điện thoại bạn đã cung cấp khi đặt hàng. Bạn sẽ nhận được thông tin về việc giao hàng nhanh chóng và thanh toán khi nhận hàng. Lưu ý rằng chúng tôi cố gắng gửi hàng cho bạn trong vòng 48 giờ bằng phương thức thanh toán khi nhận hàng. Do đó, chúng tôi yêu cầu bạn chuẩn bị sẵn tiền mặt chính xác để thanh toán cho người giao hàng khi nhận hàng; người giao hàng không có sẵn tiền lẻ
Torna in alto